Просмотров: 344
  • "Обреден дом" ЕООД - Русе

  • Bulgaria, Ruse
  • Русе ул."Т.Кърджиев"№4
  • Телефон: 82825603 Факс: тел: тел: E-Mail: odom@mbox.contact.bg :: Лице за контакти: Лидия Тодорова Гънгълова - управител

    Описание: Фирмата е създадена през 1980 год.с предмет на дейност организиране и извършване на официалните семейни обреди - сватби и погребения и осигуряване на свързаните с тях услуги и аксесоари.Едноличен собственик на дружеството е Община Русе.