Общие условия

Ползвателят има възможност да отбележи геолокацията на едно или няколко гробни места, които ще бъдат запазени след плащане със СМС или банкова карта в интернет. Геолокацията се активира и става видима за ползвателите след извършване на плащането.

Плащането със СМС е по-скъпо заради ставката на мобилния оператор. Необходимо е да се изпратят 3 бр. СМС: GEO1, GEO2 и GEO3 на номер 18420. Стойността на всеки СМС е 6 BGN. Общо – 18 BGN. При плащане с карта услугата струва 13 BGN.

Плащането за услугата е еднократно и не подлежи на връщане.

В случай че геолокацията не бъде установена заради техническа грешка, Memopark.info намира геолокацията повторно и без допълнително заплащане.

Политика за защита на личните данни

Тази политика обяснява нашата практика на обработката на данни и  вашите права по отношение на начините, чрез които се събират и използват личните данни.

Защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни е разработена и осъществена на основата на Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април, 2016 г. за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и на отмяната на Директива 95/46/ЕС  /оттук нататък наричана Регламентът/.

Целта на обработката на данни – Memopark.info

Вашите данни се събират, за да:

  • се даде възможност за персонализирането на достъпа ви до системата;
  • се даде възможност на Memopark.info да отговори на вашите запитвания и да ви предостави информация;
  • се подготви анонимна  статистика за използването не уебсайта;
  • се предоставят услуги;
  • се подновят абонаментните услуги;
  • се осигури помощ за клиентите;
  • се анализират характериистиките на нашите потребители, за да бъде разбран потребителят и неговите потребности, за да се създадат и развият нови услуги и за маркетингови комуникации.

Със събраните лични данни се работи в съответствие с политиката, описана в Регламента.

Данните ще се използват само за целите, описани по-горе.

Кой носи отговорност за обработката на вашите данни?

Контрольорът, отговорен за обработката на лични данни е юридическо или физическо лице, което е сключило Споразумение с Memopark.info, подписвайки договор или приемайки всички условия, които са налични на Memopark.info, за да получи услугите, осигурявани от Memopark.info.

Лицата, които отговарят за обработката на тези данни:

Този, който осигурява услугите - Memopark.info.

Какви данни събираме?

Регистриран потребител, име, имейл, име/име на компанията, IP, идентификационен номер на устройството, местоположение.

Колко време съхраняваме вашите данни?

Съхраняваме лична информация, информация за клиенти и бизнес информация, докогато изисква законът и докогато е необходимо, за да:

  • осигурим услугите и информацията, които сте поискали вие или вашата акомпания;
  • за да се свържем с вас във връзка с искането, което се отправили  към нас;
  • за да управляваме вашия избор и правата, които сте упражнили в съответствие с настоящата Политика за съхраняване на личните данни.

Как може да си осигурите достъп до вашите данни, да проверите дали са коректни и да внесете някакви поправки?

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на информацията, която се съхранява и/или да коригирате или актуализирате тази информация. Може също да поискате личната ви информация да  бъде напълно изтрита, в случай че вече не използвате услугите на Memopark.info или ако в момента не се изпълнява искане от ваша страна или от страна на компанията, за която работите, като изпратите имейл до info@memopark.info.

За да защитим личните ви данни и сигурността ви, ние ще  предприемем разумни мерки за проверка на вашата идентичност, преди да ви осигурим поисканата информация за лични данни.

Как споделяме личната ви информация?

Можем да предоставяме  вашата лична информация като информация на потребители или бизнес информация на компании, които доставят услуги, които да ни помогнат по отношение на нашия бизнес чрез анализ на уебсайта или услуга за потребители. Тези компании са оторизирани да използват вашата лична информация, информация на потребители или бизнес информация само ако това е необходимо за целите на осигуряване на услуги за нас.

Ще споделим вашата лична информация или бизнес информация с трети стрени само по начините, описани в настоящата Политика за съхраняване на личните данни. В други случаи не предоставяме личната ви информация на трети страни. Ние избираме само доверени партньори, с които подписваме договори при споменатите тук условия.

Какви са контактите за въпроси или оплаквания?

Адресът на лицето, отговорно за обработката на лични данни, до което могат да се адресират питания или жалби в случай на конфликт – info@memopark.info, +359 886509179