За нас

Мемо Парк в епохата на цифровите технологии е надежден архив, където ще се съхранява цялата информация за отишли си от този свят наши близки, за които не трябва да забравяме, съхранявайки спомена за тях в сигурен източник...

Ние живееме в епоха информацията, и не удивително, че при такива големи обеми личните данни могат да се изгубят как-то в резултат от човешките грешки, така и как-то резултат от елементарни физически повреди, та нали и хартийнити снимки много често се губят и с течение на време качество им става все по-лошо. Също така и данните, които съхраняваме в нашите лични компьютри могат да бъдат подложени на различни вируси в глобалната мрежа и хакерски атаки, което може да доведе до повреждане на твърдия диск и загуба на цялата информация...

Архива Мемо Парк ви дава сигурна защита от подобни ситуации и големи възможности да създадете паметна страница в интернет на заминал си от този Свят Ваш близък човек. При нас вие можете надежно да съхранявате различни файлове, като биографични данни, снимки, видио, разскази и текстове, и просто добри и топли думи на роднини и приятели, за починалия ни близък.....

Цялата тази информация ще се съхранява векове наред, с което несъмненно ще заслужим благодарността на нашите потомци....

На нашия сайт ние също така ви предлагаме уникална възможност за създаване на вашето родословно дърво, където цялата подробна информация ще позволи на вашите внуци и правнуци да запазят спомен за вашите родители.

Мемо Парк е истинска банка на информация, защото всеки човек, който е познавал починалия с разрешението ви ще може да добави някаква лична информация за него, снимки, видео или нещо друго посветено на паметта на заминалия си от този свят човек, направо в неговия профил, на личната му страница, разбира се с разрешение на близките.

Ние трябва да направим всичко възможно за да може спомена за нашите роднини, приятели и близки хора да живее вечно, та нали след като напусне човека тази земя от него трябва да остане нещо повече от името и датата на камъка...

Защо Memopark?

Ако се замисляте, трябва ли да създадете Страница на паметта в МЕМО ПАРК или не си задайте един единствен въпрос: „ Би ли искал вашият близък, който е починал, паметта за него да живее вечно?“ А МЕМО ПАРК ви предоставя именно това. Вие ще съхраните не само светлата памет за близкият ви, но и огромно количество информация във вид на интересни истории, фото и видео материали. Тази информация ще бъде на сигурно място и винаги достъпна за поколения наред.

Сигурен и надежден архив на информация

Живеем в епохата на информационните технологии и е недопустимо за нас да продължаваме да губим важна информация, както на работното си място, така и моменти от нашия личен живот – снимки, видео и др.

Какво по-хубаво от това, да запазим ясен спомен за хора, които сме загубили... Спомен за тяхните емоции... Ясен спомен за техния живот...

Архива Мемо Парк ви дава точно това – сигурност че всичко това ще бъде съхранено! .

Непрекъснато събиране и допълване на информацията

Мемо Парк не само надежно съхранява вашата информация, но и постоянно я допълва и увеличава, тъй като всеки един от вас, който е познавал отишлия си от този свят човек, допринася за това! Всеки може да добави интересна история, снимка, видео или друга информация от личния си архив на Страницата на паметта на починалия.

Родословно дърво

Нашите потомци ще го оценят! - МЕМО ПАРК ви предоставя уникалната възможност за създаване на родословно дърво на сайта, където цялата събирана с години информация ще бъде достъпна за деца, внуци, правнуци и т.н.

Автоматично оповестяване за важни дати

Ние ще се погрижим никога да не пропуснете или забравите важните дати. Ще ви изпращаме напомняния за датата на раждане на починалия ви близък, 40 дни, 3, 6, 9 месеца, 1 година от датата на смъртта... По този начин вие винаги ще имате възможност да запалите свещ за помен или просто да посетите Страничката на паметта и да си вспомните за близкият ви човек. Според преданията, душата на човек се чувства добре, когато не я забравят!

Отбелязване на карта

Най-вероятно ви се е случвало да искате да посетите гроба на близък човек или роднина, но да не знаете, къде точно се намира той. Картата с гробищни паркове, която присъства на всяка Страница на паметта, ще позволи на тези, които желаят да намерят, посетят и почетат паметта на близкия.

Индивидуалност на всеки профил

Предлага се възможността всяка създадена страница на паметта да бъде индивидуална и различна от останалите. Може да бъде избран различен фон за страницата на профила или да бъде добавен свой. Също така, може да бъде добавена приятна мелодия, която по някакъв начин би характеризирала вашият близък или просто мелодия, която му е харесвала.